Kort nyt: Nye præster, nyt navn og fire andre nyheder

man 28. januar 2013

1. Ny præst i Kristent Center i Slagelse

2. Ny landsdækkende ungdomspræst

3. Pinsekirken Aalborg bliver til Aalborg Citykirke

4. Mike Breen, manden bag Livsmønstre, på sommerstævne

5. Frikirke på Falster på vej til at lukke

6. Indvielse af dansk hus ved Genesaret Sø

7. Studenterorganisation ændrer struktur

1. Ny præst i Kristent Center i Slagelse
Søndag den 24. februar indsættes Helle Simon som præst i Kristent Center i Slagelse.

2. Ny landsdækkende ungdomspræst
Missionsforbundets Børn og Unge (MBU) har ansat Philip Fodgaard i en deltidsstilling som MBU-præst. Det giver Philip mulighed for at undervise og vejlede ledere og ungdomsgrupper med mere rundt omkring i landet, ligesom han vil være aktivt involveret i MBU’s lejrvirksomhed. Philip fortsætter ved siden af dette som præst i Tylstrup.

3. Pinsekirken Aalborg bliver til Aalborg Citykirke
Den 1. marts forventer Pinsekirken Aalborg at være færdige med en proces, som skal ende med, at kirken skifter navn til Aalborg Citykirke. Formålet med navneskiftet er at skærpe kirkens profil i forhold til at være en kirke, der er ”en kirke i byen – som er til gavn for byen”.

4. Mike Breen til sommerstævne
Den engelske præst og forfatter Mike Breen, som i Danmark især er kendt for sin bog Livsmønstre, taler på Det Danske Missionsforbunds og Baptistkirkens fælles sommerstævne, som i år finder sted på Efterskolen Lindeborg ved Roskilde Fjord.
Læs mere om sommerstævnet her. 

5. Frikirke på Falster på vej til at lukke
Falster Baptistmenighed er gået i gang med at nedlægge sig selv. På et menighedsmøde den 17. januar med Baptistkirken i Danmarks generalsekretær, Lone Møller-Hansen, og advokat Ebbe Holm samt fem deltagere fra kirken traf man den første beslutning om at lukke. Hvis beslutningen gentages på et efterfølgende menighedsmøde den 28. februar, bliver lukningen en realitet.

6. Indvielse af dansk hus ved Genesaret Sø
Fredag den 4. januar indviede organisationen Ordet og Israel Det Danske Hus i Poriya ved den sydlige ende af Genesaret Sø. Det skete efter otte års hårdt arbejde, en enorm indsats af mange frivillige og en overvældende stor økonomisk opbakning til Ordet og Israels byggeindsamling.
Det Danske Hus skal bruges til bibelundervisning i Israel. Den 24. januar rykkede de første tyve unge danskere ind i huset, hvor de skal bo i de næste tre måneder, mens de studerer Bibelen i Bibelens eget land.
Se videoer fra indvielsen her.

7. Studenterorganisation ændrer struktur
Kristeligt Forbund for Studerende (KFS) ændrer organisationsstruktur for at blive en medlemsorganisation i stedet for ‘blot’ et fællesskab af studerende.
Læs mere her. 

Kommentarer

One Response to “Kort nyt: Nye præster, nyt navn og fire andre nyheder”

  1. ninia johannesen on februar 4th, 2013 22:11

    fatter ikke i gir dr så meget plads .de er altid negative over or kristne og vil ikke følge op på at jøder er bange or at gå på gaden i Danmark fordi muslimerne overfalder dem

Skriv en kommentar

Domino online forbeholder sig ret til, men er ikke forpligtet til, at redigere eller fjerne kommentarer fra blogs, der er:

  • i strid med gældende lovgivning
  • racistiske eller injurierende
  • skrevet i en grov tone
  • udleverer personlige oplysninger

  • Ved at kommentere accepterer du, at domino frit og fremover kan offentliggøre dit indhold på platforme og medier, som drives af FrikirkeNet.