Frikirkerne og homoseksuelle ægteskaber

ons 18. januar 2012

Er en kirke en art offentlig servicevirksomhed, der skal tilbyde den religiøsitet, som flertallet efterspørger, eller er det et fællesskab af troende, som er forpligtet på et trosmæssigt fundament i Bibelen?
FrikirkeNets formand, Tonny Jacobsen, kommenterer på debatten om homoseksuelle vielser

Så er debatten om homoseksuelles parforhold snart afsluttet.  I hvert fald den del af debatten, som har politisk betydning.  Kirkeministeriet udvalg om emnet barslede som bekendt med en flertalsanbefaling sidste år om, at man opretholdt en sondring mellem ægteskab og registreret partnerskab. Men den ny kirkeminister Manu Sareen har dekreteret, at homoseksuelles parforhold skal kaldes et ægteskab, og at kirken skal velsigne et sådant.

Og sådan bliver det. Den, som betaler regningen, kan som bekendt bestemme, hvad orkestret skal spille. Den enkelte præst kan ganske vist sige nej til at vie homoseksuelle. Men jeg ville nu ikke sætte mine sparepenge på, at et flertal af  menighedsråd for fremtiden vil være parate til at ansætte en præst, der ikke ønsker at vie homoseksuelle.

Som frikirkepræst er jeg en del af den anabaptistiske tradition, som siden reformationen har valgt at stå uden for ægteskabet mellem stat og kirke. Men hele forløbet omkring de homoseksuelle ægteskaber gør mig da betænkelig på min lutherske søsterkirkes vegne. Vi har  i Danmark  en lang tradition for, at politikerne ikke blander sig i kirkens indre liv. Den praksis er for mig at se klart tilsidesat i denne sag.

Jeg er helt med på, at et flertal i befolkning mener, at homofile skal kunne få en kirkelig vielse og blive kaldt ægtepar, hvis de ønsker det. Men inden jeg slår hælene sammen og skynder mig ind i flertallets trygge selskab, er der nogle afgørende spørgsmål, der trænger sig på.

Det vigtigste spørgsmål er, hvad det overhovedet betyder at være kirke? Er en kirke en art offentlig servicevirksomhed, der skal tilbyde den religiøsitet, som flertallet efterspørger, eller er det et fællesskab af troende, som er forpligtet på et trosmæssigt fundament i Bibelen? Hvis man abonneret på det første kirkesyn, er det selvfølgelig bare at køre løs. Men så er man også med i en kirke, som har fremtiden bag sig. Som er godt på vej til at blive ligegyldig og afgå ved døden.

Magthaverne har til alle tider ønsket en kirke, som kunne tjene deres politiske dagsorden. Og det har som oftest været muligt at finde troende, som lod sig passe ind i den ønskede form. En kirke, der ikke er forpligtet på sit bekendelsesgrundlag, kan fremstå relevant og trendy i øjeblikket. Men den saver den gren over, den selv sidder på. Hvis ikke vi er villige til at lade de bibelske tekster giver os både mod– og medspil, vil vi ikke være i stand til at hæve os op over tidsåndens strømninger.

Og den, der gifter sig med tidsånden, bliver snart enke. Et nutidigt eksempel kunne være den hvide kirke i Sydafrika, som generelt ikke så noget behov for at tage afstand fra apartheid. Derved indpassede den sig i de hvides sydafrikaneres kultur, men svigtede sit trosgrundlag, sin (sorte og farvede) næste og sin fremtid.

Som kirke vil man ofte være nødt til at gå imod strømmen – netop fordi man elsker Gud og sin næste.  Vores tid er præget af troen på, at flertallet har ret. Vi bliver bombarderet med stadige meningsmålinger om snart sagt hvad som helst. Men sagen er, at flertallet har ikke altid ret. At der er flertal for en holdning betyder ikke nødvendigvis, at den er rigtig – kun at den er udbredt.

Jeg har ingen problemer med, at homoseksuelle par får ordnede forhold. Jeg sætter en ære i at møde alle mennesker med respekt uanset deres køn, alder, seksualitet, etnicitet, sociale status eller tro. Gud elsker alle mennesker, og det er min højeste ambition at følge i hans fodspor.

Men jeg siger samtidig nej til at vie homoseksuelle. Det følger for mig som en direkte konsekvens af kirkens forpligtelse på sit trosgrundlag. Jeg er helt med på, at Bibelen skal fortolkes i forhold til sin samtid og ikke bare læses som en lovtekst ude af sammenhæng. Men det betyder ikke, at man så bare kan fortolke den derhen, hvor man helst vil.

En omhyggelig fortolker vil stille spørgsmål som: Hvad sagde Jesus? Hvad lærte den første kirke? Hvad er bibelens samlede vidnesbyrd? Hvordan hørtes de enkelte tekster ind i deres samtid? Hvordan har kirken forstået disse ord igennem sin 2.000-årige historie?

Dette er ikke stedet for en gennemgang af de bibelske tekster om emnet. Lad mig bare gøre opmærksom på, at der ikke findes noget eksempel på, at Gud siger god for eller velsigner homofili i bibelen. Ægteskabet er helt fra skabelsen et forpligtende kærlighedsforhold mellem en mand og en kvinde. Dernæst er der en række udsagn i både Det Gamle og Det Nye Testamente, som identificerer homofili som forkert.

Det er sandt, at Jesus ikke udtaler sig om emnet. Men man kan ikke bygge teologi på, hvad der ikke siges. Og når Paulus netop taler om emner ud fra en græsk-romerske kontekst, giver det udmærket mening, da specielt grækerne anså seksuelle forbindelser mellem to mænd for naturligt. Paulus taler altså modkulturelt, når han argumenterer for, at Gud ikke kan velsigne en homoseksuel livsstil.

Det bør efter min mening også mane til eftertanke, at kirken i sin 2.000-årige historie altid har værnet om det monogame, heteroseksuelle parforhold. Tror vi, at vi er klogere end 2.000 års troende? Eller end den kirke, som i disse år vokser frem med imponerende vækstrater på den sydlige halvkugle? De fleste vil i dag mene, at kirken har gjort ret i at afvise det polygame ægteskab, selvom man i bestemte kulturelle situationer kunne komme med gode argumenter for flerkoneri. Risikerer vi ikke at erodere de værdier, som vores samfund er opbygget på?

Jeg forudser, at det – som altid – bliver de næste generationer, der kommer til at betale prisen for vores frihedstrang. Lidt ligesom børnene af de eksperimentelle samlivsformer i 1960’erne og 1970’erne kom til at bære mange af omkostningerne for den fri sex. Jeg forudser, at børn fra homoseksuelle parforhold kommer til at få problemer med deres identitet og selvforståelse. Fordi de kommer til at mangle muligheden for at kunne spejle sig i både det maskuline og det feminine.

De homoseksuelle skal have lov til at  leve, som de selv vælger. Jeg går ikke ind for kirkelig tvang. Men jeg forbeholder mig på den anden siden retten til at argumentere for, hvad jeg mener er rigtigt og forkert. Jeg tror ikke på, at man bliver sit bedste jeg ved at udleve sine homoseksuelle følelser.

Vores seksualitet er i virkeligheden meget plastisk. Den er præget af opvækst, selvbillede, arv og valg gennem livet. Vores seksualitet kan ændre sig gennem livet, og ikke alle seksuelle følelser bør udleves. Jeg ved, at det er et modkulturelt synspunkt. Men jeg har ikke desto mindre som sjælesørger fulgt ganske mange mennesker på en rejse fra seksuel tiltrækning af deres eget køn til en voksende tiltrækning af det modsatte køn.

Jeg påstår ikke, at det er enkelt at leve med homoseksuelle følelser. Der er mange seksuelle følelser, der ikke er enkle at håndtere.  Men skaberens mønster er ganske klart, og det bør kirken blive ved at følge: vores gudgivne seksualitet skal udleves i et forpligtende kærlighedsforhold mellem en mand og en kvinde.  Her findes et større ’vi’ i gensidig komplementaritet. Og her er den rette, sunde ramme for næste generation at vokse op i.

Af Tonny Jacobsen, Formand for FrikirkeNet

Pressefoto, Martin Gravgaard

Kan også læses og kommenteres på bloggen: http://frikirkenet.eftertanke.dk/2012/01/18/frikirkerne-og-homoseksuelle-aegteskaber/

Kommentarer

22 Responses to “Frikirkerne og homoseksuelle ægteskaber”

 1. Claus Mester-Christensen on januar 18th, 2012 15:19

  Fin afbalanceret artikel – Jeg håber der vil være kirkesamfund der deler opfattelse.

 2. Steffen Lieberkind on januar 18th, 2012 17:39

  Tak, Tonny, jeg deler dine tanker og holdninger 100%.

 3. Lissa Ruderskov Johansen on januar 18th, 2012 23:49

  Jeg vil også sige tak til dig Tonny, der står i bibelen at Gud skabte manden og kvinden og de skal blive et. hvordan folk vil leve er op til personen selv, jeg har respekt for alle men ikke at homoseksuelle skal vies i en kirke.

 4. Anne Dorthe Nielsen on januar 19th, 2012 02:09

  Tak Tonny Jacobsen for en sagligt velfunderet, sober, kærlig og vældig oplysende udredning af denne tids store og alvorlige vildfarelse indenfor vores folkekirke – som mit hjerte hænger ved.

  Jeg savner iblandt 70ernes samling som folk, for synligt og offentligt at protestere – en måde at realisere Ezekiel 33’s budskab på.

 5. Birte Jepsen on januar 19th, 2012 12:48

  Tusind tak for modkulturen i tiden. En lettelse at læse at nogen (på “højere” plan) står frem og på en sober måde tager stilling i en sag som er så utrolig følsom.

 6. Stefan Klit Søndergaard on januar 19th, 2012 16:12

  Tak for betænkelighederne for min evangelisk-lutherske kirke og for en fin og afbalanceret artikel, som opridser situationen meget godt.

 7. Kristian Elhøj Jensen on januar 19th, 2012 16:16

  Kloge ord – noget som enhver person bør læse mindst 1 gang..
  Tak for det ;)

 8. Bo Schultz on januar 19th, 2012 19:41

  Virkelig en god artikel, tak for det Tonny

 9. Ulrich Panduro on januar 19th, 2012 21:14

  Noget af de klogeste, der nogensinde er blevet proppet ind i min 14-årige hjerne. Tak!

 10. Claus Hermansen on januar 20th, 2012 13:07

  Fremragende artikel!

 11. bENT cLAUDI on januar 20th, 2012 21:01

  Tak for en afbalanceret og oplysende artikel, der tager stilling og går imod strømmen og den kulturelle og politiske korrekthed.

 12. Milo Brown on januar 20th, 2012 23:01

  What a wonderful open article, only been talking on the same subject tonight, I’m on a missions trip to Calcutta in India, where I have been blessed with many a testimony of conversion from hinduism to the real and one and only God our Lord and creator. If people have accepted God into their lives through Jesus Christ, they have the right to be taught sound doctrine, and that can only be the doctrine of Christ, nothing else exists, man’s intervention of false doctrine or ideals of the world just to please the politicly correct majorities, through compromise, will not please God, at all.
  Yes, God loves all people within the fulfilment of the law, which as we all know was done by His Son Jesus Christ, as to be like minded in Him, who has been the only one to be in perfection, to say that God will love a homosexual is wrong, think what that would mean ? It goes against Gods law and also the fulfilment by His Son 1 Corinthians 6: 9-20.
  Gods word is final, which, when we say we believe, means we do, no compromise, however small.
  Thank you Tonny for a well written article minus the slight contradiction.
  Gud velsingne dig.

 13. Bente Sørensen on januar 23rd, 2012 15:18

  Tak for en afbalanceret artikel, Tonny, jeg deler helt dine synspunkter.
  Jeg har overvejet konsekvenser for frikirkerne, når man der afviser at vie homoseksuelle – kan det tænkes at føre til anklager om diskrimination?
  Tænkt eksempel:
  Et homoseksuelt par bliver frelst i kirken og ønsker at blive døbt, hvorefter de i de fleste menigheder er at betragte som medlemmer. Efter en del samtaler, rådgivning, sjælesorg kommer de frem til at de ikke kan helbredes for deres homoseksualitet og derfor ønsker de at blive viet, for at få kirkens velsignelse til forholdet. Præsten nægter at vie dem, hvorefter de ‘går i baglås’ og anlægger søgsmål for diskrimination.

 14. Jannik B. Kristensen on januar 23rd, 2012 18:19

  Tak for den oplysende artikel. Jeg er enig.

 15. Sheryl & Niels Møller on januar 29th, 2012 08:19

  Hej Tonny. Tak for din velskrevne, nøgterne og ligefremme artikel. 100% enig. Nu en mulighed for frikirkerne for at stå tydeligt frem i den grå masse.
  Gad vide om frikirkerne i fremtiden forbydes ikke at ville vie homoseksuelle. Om vi skal dømmes af den omstridte “racismeparagraf”. Spændende at følge med i hvad der sker med folkekirken og frikirkernes stilling …
  God Bless

 16. Morten on januar 29th, 2012 13:19

  Spændende læsning – tak!

 17. Jørgen Jespersen on februar 1st, 2012 12:02

  Tusind tak Tonny, for denne artikel. Det sætter ord på hvad vi føler, men måske ikke altid er i stand til at udtrykke på en så klar og oplysende måde.

 18. Mikael Olesen on februar 5th, 2012 00:37

  Hej Tonny

  God artikel og der skal være plads til at man har sine holdninger, for vi har ytringsfrihed her i landet. Dog tvivler jeg på hvorvidt, at mange kristnes holdning til homoseksuelle er baseret på bibelen, eller på homofobi?

  Det er rigtig nemt at have holdninger om mennesker man ikke har noget med at gøre, men hvis man har homoseksuelle venner, så går det tættere på, og så er det lidt sværere at være firkantet. Hører man deres historie og smerte, så er man nødt til at tænke anderledes.

  Jeg bliver altid berørt at dette klip med Jay Bakker hvor han taler om emnet:
  http://www.youtube.com/watch?v=s30ZKjNfRlU&feature=player_embedded

  Kærlig hilsen
  Mikael Olesen

 19. K. Skov on februar 15th, 2012 21:07

  Det er en fin artikel – men lad endelig være med at tro, at homofili-debatten slutter her. Tværtimod – den begynder først for alvor. Læs evt. denne artikel om sagen: http://jp.dk/opinion/breve/article2695244.ece

  .. og så blot en lille bemærkning. I den babyloniske thorah (fortolkning af Loven (de 5 mosebøger)), kommenteres der, at “give til ægte og tage til ægte” på Noahs tid kun kunne handle om homofil praksis med organiseret samliv. Alt andet ville være for normalt til at nævnes. Det giver et ekstra perspektiv over det, der sker i disse år.

 20. Frikirker og homo-ægteskaber | Sjølundkirken on juni 13th, 2012 12:09
 21. Benjamin on januar 21st, 2014 00:49

  God artikel jeg er hundrede procent enig!
  Vi må læse i bibelen, og hente autoriteten i dens beretninger. Nogle vil indføje at Jesus ikke taler imod homoseksualitet, men han sagde selv i kendt citat at han ikke var komme for at nedbryde loven, men for at opfylde den.
  Vi har alle syndet, og behøver alle nåden fra Jesus til omvendelse og herliggørelse, der er ingen forskel, og ingen grund til at pege fingre.

 22. Benjamin2 on maj 20th, 2014 16:30

  Præcis.
  Folk der læser biblen med helligånden som guide, kommer til netop det, som du så fint skriver her i artiklen. 100 procent enig….

Skriv en kommentar

Domino online forbeholder sig ret til, men er ikke forpligtet til, at redigere eller fjerne kommentarer fra blogs, der er:

 • i strid med gældende lovgivning
 • racistiske eller injurierende
 • skrevet i en grov tone
 • udleverer personlige oplysninger

 • Ved at kommentere accepterer du, at domino frit og fremover kan offentliggøre dit indhold på platforme og medier, som drives af FrikirkeNet.